Raport sa proglašenja šampiona

RAPORT SA PROGLAÅ ENJA Å AMPIONA 2010. god.

22. децембар, 2010.#

 

Sala NJUJORK hotela KONTINENTAL pokazala se kao mala za veliki broj vozača, sportskih funkcionera, sponzora i novinara, koji su došli da pozdrave najbolje plasirane automobiliste a i vozače kartinga u sezoni 2010. Bila je to prilika da predsednik Sportskog auto i karting saveza Srbije MIODRAG MIKA DJELMAŠ pozdravi prisutne da podseti koja su takmičenje održana i da svima poželi uspeh u sledećoj godini. Atmosfera je kao i uvek u tim prilikama bila prijatna, medjutim ostaje utisak da je ceremonija bila previše skromna i da se nešto koncepcijski  mora menjati. Evo spiska onih koji su dobili su dobili  ZLATNE KACIGE :  SRDJAN KONDIĆ reli suvozač, IVAN MANDIĆ reli šampion, PETAR JANJIĆ šampin kartinga i klub DJELMAŠ SPORT.

ŠAMPIONI U AUTO RELIJU : Mandić Ivan ( klasa I ), Rabrenović Vladica ( klasa III ), Gian Luca Rocco ( klasa IV ), Čulić Goran ( klasa V ), Rabrenović Vladica ( generalni plasman )

SUVOZAČI :  Stojić Nemanja ( klasa I ), Radivojević Radmil ( klasa III ), Kondić Srdjan ( klasa IV ), Stojanac Miodrag ( klasa V ), Radivojević Radmil ( generalni )

EKIPA KLUBA ASK SPORT PLUS BEOGRAD

ŠAMPIONI NA BRDU :  Miloš Spasojević ( klasa I ),  Radoslav Vukosavljević ( klasa II ),  Branko Zirojević ( klasa IV ), Darko Bozilović ( klasa V ),  Dejan Radoičić ( klasa VI ),  Vitomir Cvetić ( klasa VII ),  Brkić Miloš ( klasa VIII ), Dušan

Borković ( generalni )

EKIPA KLUBA ASK GAGA SERBIAN RACING TEAM BEOGRAD

EKIPA SPONZORA AMS OSIGURANJE CENTAR BOBAN BEOGRAD

ŠAMPIONI NA KRUGU : Brkić Miloš ( klasa I ), Vukosavljević  Radoslav ( klasa II ), Dejan Stojić ( klasa III ), Lekić Vojislav ( klasa IV ), Dragan Simicć( klasa V ), Vesnić Milovan ( klasa VI )

EKIPA KLUBA AK DJELMAÅ  SPORT

EKIPA SPONZORA AMS OSIGURANJE CENTAR BOBAN BEOGRAD

KARTING: MILAN NIKOLIĆ  ( klasa I ), Aleksa Radojković ( klasa II ), Aleksandar Ristić ( klasa III ),  Petar Janjić ( klasa IV ),  Kristijan Janković ( klasa V ),  Ivanović  Miomir ( Kup Srbije ), Milosavljević Saša ( Kup Srbije )

EKIPA KLUBA AMK ZASTAVA RACING TEAM KRAGUJEVAC