Održavanje Chevrolet vozila

Redovno održavanje je glavni faktor u osiguravanju dugog životnog veka vozila, dugoročne performanse i rada bez kvarova.

U interesu postizanja ovog cilja, vrlo je važno da Vaše vozilo bude servisirano u pravilnim intervalima kaja su detaljno opisana u pratećoj servisnoj dokumentaciji koju ste dobili prilikom preuzimanja Vašeg Chevrolet-a. Vrlo je važno, da se uzme u obzir, da su servisni radovi povezani, kako sa vremenskim terminima, tako i sa pređenom kilometražom. Iako je Vaše vozilo prešlo malu godišnju kilometražu, morate izvršiti servisiranje u naznačeno vreme, a razlog za to je gubljenje na kvalitetu motornog ulja i ostalih tečnosti i ukoliko Vaše vozilo koristite na kratkim relacijama ili retko. Ostale servisne stavke zavise od vremenskog perioda i ne samo od pređene kilometraže.

Neadekvatno i nekompletno servisiranje može ukinuti garanciju i može dovesti do  problema u radu Vašeg vozila koji mogu izazvati oštećenja vozila, udesa, ili lične povrede.

REDOVNE KONTROLE

Sledeće kontrole (provere) bi trebalo izvršavati redovno radi održavanja sigurnog i pouzdanog rada.
Proveriti:

 • Nivo motornog ulja
 • Nivo kočione tečnosti i tečnosti za sistem kvačila
 • Nivo rashladne tečnosti
 • Nivo tečnosti za pranje stakla
 • Stanje akumulatora
 • Rad svetla
 • Količinu goriva
 • Sve prekidače
 • Rad ručne kočnice
 • Retrovizore
 • Stanje pneumatika (pogotovo ako se vozilo koristi po lošim putevima)

 

OTEŽANI USLOVI VOŽNJE

Neke od predviđenih servisnih radova potrebno je češće izvršavati, ukoliko vozilo radi u bilo kojem od sledeće navedenih uslova:

 • Učestala vožnja uglavnom kraća od 10km
 • Dugo stajanje u mestu i/ili spora vožnja u gradskom saobraćaju
 • Vožnja u uslovima sa puno prašine
 • Vožnja na planinskim terenima
 • Vuča prikolice
 • Vožnja u teškim gradskim uslovima pri spoljašnjoj temperaturi od 32 ⁰C ili višoj
 • Korišćenje vozila kao taksi, policijsko ili dostavno vozilo
 • Česte vožnje pri niskim spoljašnjim temperaturama (ispod nule)

 

U NAŠEM SERVISU pružamo sledeće usluge:

 • Usluge celokupnog servisa u garantnom i vangarantnom roku (mehaničarski radovi)
 • Dijagnostika motora
 • Limarske i farbarske radove
 • Servisiranje klima uređaja
 • Montaža/demontaža i balansiranje pneumatika
 • Ugradnja radio aparata i alarma
 • Prodaja i ugradnja originalnih rezervnih delova
 • Perionica

 

Naše znanje i  iskustvo dugo dve decenije, Vam je garancija da ćete uživati u vožnji I sa Vašim Chevroletom preći  još mnogo sigurnih kilometara!

NE ZABORAVITE da kao vlasnik Chevroleta imate 24h pomoć na putu u periodu trajanja garancije u 40 evropskih zemalja  – Chevrolet Euro Servis!

Povratak na vrh


Đelmaš auto d.o.o.


Endija Vorhola 14,
Julino brdo
11147 Beograd

Tel: 011/30-55-222
Fax: 011/35-50-666

RADNO VREME SERVISA:
9-17h (radnim danima)
Subotom ne radimo

 • Polovna vozila
 • servisna akcija